כשלים בתכן ובייצור

"סוף מעשה במחשבה תחילה"
על מנת להבטיח את אמינות הפריט ואת תפקודו לאורך זמן, נדרש להקפיד על תהליכי תכן שמגדירים את המוצר, מביאים בחשבון את סביבת העבודה (כמו עומסים ואווירה חיצונית) ואת טכנולוגיות הייצור. בשלב מימוש התכן, קרי ייצור הפריטים הפיזיים, יש להקפיד על תקינות כל השלבים והתהליכים – לדוגמה, פגמים ראשוניים בחומר שמקורם במנת חומר הגלם או בייצור עלולים להביא לכשל במהלך שירות הפריט.

נוכחות זיהומים בחומר הגלם (Inclusion) עלולה לגרום להפרכה (ירידה במשיכות) ולכשל. התקנים של חומרי הגלם מגדירים את כמות הזיהומים המותרת והגודל (Inciusion Rating).

חימצון (Oxidation) בדופן מתרחש כאשר מבוצע טיפול תרמי באווירה לא מגינה.
יש להקפיד להסיר את השכבה אחרת קיים סיכון לסידוק.

"בריחת" פחמן (Decarbonization) עלולה להתרחש בעת הטיפול התרמי כתוצאה מאווירה לא מגינה בעת החימום. השכבה הבהירה רכה יחסית ועלולה להיסדק. הפתרון הוא ביצוע טיפול תרמי באווירה מגינה/וואקום או הסרת השכבה.

סדקי חיסום עלולים להתפתח מפינות חדות בעת תהליך הקירור.

כיפוף החומר במקביל לכיוון הערגול, יוצר מאמצי מתיחה שניצבים לכיוון הגרעינים, דבר שעלול לגרום לסידוק. תהליכי ייצור רבים עושים שימוש במתיחה ולכן נדרש להגדיר רדיוס כיפוף מינימלי וכיוון גרעינים מועדף.

סדקי סימון שנעשים בחריטה/הטבעה מהווים אזורי ריכוז מאמצים ועלולים לגרום לכשל. הפתרון הוא סימון בדיו או סימון באזורים שלא נושאים במאמצים.

ציפוי כרום קשה מכיל בדר"כ סדקים והוא בעל קשיות גבוהה כ- [Rc]60. נוכחות הסדקים בתוך הציפוי גורמת לירידה משמעותית באורך החיים בהתעייפות. חוסר אדהזיה (הדבקה) בין הציפוי לחומר עלול לגרום להפרדות חומר הציפוי ולקורוזיה.

פגמי יציקה בחומר מורידים את החוזק ועלולים להוות מקור להתפתחות סדקי התעייפות. נדרש להגדיר איכות יציקה לפי סוג המאמצים שפועלים על הפריט ומידת הקריטיות שלו.

רפואה

היי טק

מפעלים

תשתית חיונית

תעופה

דילוג לתוכן