בחירת חומרים והגדרת תהליכים לפיתוח וייצור של מוצרים הנדסיים
התאמת טכנולוגיות ייצור חדשניות ומגוונות למוצר
חקר כשלים של מערכות מכניות, רפואיות וזיווד אלקטרוני

הנדסת חומרים, חקר כשל, מעבדה

בחירת חומרים והגדרת תהליכים לצורך פיתוח וייצור של מוצרים הנדסיים (מכניים, תעופתיים, רפואיים ועוד).
התאמת טכנולוגיות ייצור חדשניות ומגוונות למוצר. מתן פתרונות לכשלים בייצור ולאי התאמות בתהליך.
חקר כשלים של מערכות מכניות, רפואיות, זיווד אלקטרוני ומתן המלצות למניעת הישנותם של מקרי כשל דומים בעתיד.

רפואה

היי טק

מפעלים

תשתית חיונית

תעופה

בדיקות מעבדה

ביצוע בדיקות חומרים במעבדה ביחס לתקנים כמו: ASTM (American Society for testing and Materials).

הנדסת חומרים

בחירת חומרים והגדרת תהליכים לצורך פיתוח וייצור של מוצרים הנדסיים (מכניים, תעופתיים, רפואיים ועוד).

חקר כשל

חקר כשלים של מערכות מכניות כולל זיווד אלקטרוני ומתן המלצות למניעת השנותם של מקרי כשל דומים בעתיד.

קורוזיה חמה

קורוזיה חמה

קורוזיה חמה "Hot corrosion" מתרחשת בחלקים שמשרתים בטמפרטורות גבוהות ותחת אווירה של תרכובות גופרית וזיהומים אחרים כגון כלורידים. המאמר מתאר את המנגנון ודרכי מניעה.

התעייפות חומרים

השפעת תהליך הייצור על אורך חיי הבורג בהתעייפות

לאופן ייצור הכריכות בבורג, עיבוד שבבי או ערגול, השפעה על אורך החיים בהתעייפות. המאמר מציג את השפעת תהליך הייצור על אורך חיי הבורג.

השחזת חומרים

תהליכי השחזה לא מבוקרים

תהליכי השחזה לא מבוקרים עלולים לגרום לשינויי פאזה מקומיים (מרטנזיט לא מורפה) ולסידוק. המאמר עוסק בסידוק כתוצאה מתהליך השחזה לא מבוקר.

קורוזיה חמה

קורוזיה חמה "Hot corrosion" מתרחשת בחומרים שמשרתים בטמפרטורות גבוהות ובאווירה של גזי פליטה

דילוג לתוכן