מעבדה

סוגי בדיקה:

הכנת דגם מטלוגרפי לפי מפרט: ASTM E3 – 17.

בדיקת זיהומים: Micro-Inclusuon Rating לפי מפרט: ASTM E45.

בדיקת גודל גרעין: Grain size לפי מפרט: ASTM E112.

בדיקת מאקרו: Macroscopic Examination לפי מפרט ASTM A 604-03 ו- ASTM E 381.

בדיקת שיתוך מאמצים לפי מפרט: AMS-QQ-A-200\11 ו- ASTM G47-20.

בדיקת קשיות ומיקרוקשיות לפי מפרט: ASTM E 140.

רפואה

היי טק

מפעלים

תשתית חיונית

תעופה

דילוג לתוכן