מאמרים

קורוזיה חמה

קורוזיה חמה

קורוזיה חמה "Hot corrosion" מתרחשת בחלקים שמשרתים בטמפרטורות גבוהות ותחת אווירה של תרכובות גופרית וזיהומים אחרים כגון כלורידים. המאמר מתאר את המנגנון ודרכי מניעה.

התעייפות חומרים

השפעת תהליך הייצור על אורך חיי הבורג בהתעייפות

לאופן ייצור הכריכות בבורג, עיבוד שבבי או ערגול, השפעה על אורך החיים בהתעייפות. המאמר מציג את השפעת תהליך הייצור על אורך חיי הבורג.

השחזת חומרים

תהליכי השחזה לא מבוקרים

תהליכי השחזה לא מבוקרים עלולים לגרום לשינויי פאזה מקומיים (מרטנזיט לא מורפה) ולסידוק. המאמר עוסק בסידוק כתוצאה מתהליך השחזה לא מבוקר.

רפואה

היי טק

מפעלים

תשתית חיונית

תעופה

דילוג לתוכן